1887

Forbedring af læse-, skrive- og IT-færdigheder for kortuddannede voksne

En nordisk forundersøgelse

image of Forbedring af læse-, skrive- og IT-færdigheder for kortuddannede voksne

Rapporten belyser omfanget af læsevanskeligheder blandt voksne i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island - med særligt henblik på kortuddannede. Der gives en oversigt over de vigtigste tilbud og tiltag for denne gruppe samt en beskrivelse og diskussion af udvalgte nordiske eksempler på læse- og skrivekurser. Forundersøgelsen viser, at der i Norden findes mange forskellige tiltag, som har til formål at forbedre læse- og skrivefærdighederne blandt voksne. Imidlertid savnes der dokumentation for, at disse tiltag rent faktisk virker efter hensigten, lige som det er uvist, om nogle af tiltagene er mere effektive end andre. Rapporten indeholder forslag til kommende projekter, som blandt andet har til formål at undersøge effekten af særligt tilrettelagte læse- og skriveundervisningsforløb.

Danish

.

Sammenfatning af rapportens indhold

Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med projektet „Forbedring af læse-, skrive- og IT-færdigheder for kortuddannede voksne – en nordisk forundersøgelse“. Rapporten indeholder resultater fra undersøgelsen og bidrager med en indledende klarlægning inden for tre områder samt forslag til kommende projekter.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error