1887

Fagintegreret læseundervisning for kortuddannede voksne

image of Fagintegreret læseundervisning for kortuddannede voksne

Er det muligt at øge voksnes faglige læseforståelse gennem den almindelige faglige uddannelse, og hvordan tilrettelægger man en veldokumenteret fagintegreret læseundervisning for voksne? Det belyser denne undersøgelse, som blev afviklet på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen i Greve. Undersøgelsen beskriver, hvilke særlige læsekrav en fagbog stiller til sin læser, og giver et overblik over metoder i arbejdet med læseforståelsesstrategier. Endelig præsenteres et særligt LÆS SMART-forløb, der afprøves i faget Sundhedsfag på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen, og resultaterne af effektundersøgelsen og de videre perspektiver diskuteres.

Danish

.

Udvikling og opbygning af programmet LÆS SMART

Målsætningen var at basere træningsforløbet LÆS SMART på nyere forskningsbaseret viden om, hvordan man bedst arbejder med læseforståelsesstrategier. Eftersom den største del af litteraturen handler om undersøgelser med børn og unge, var der ikke på forhånd belæg for, at det nyttede at arbejde på denne måde med voksne. Der var et begrænset antal timer til rådighed for programmet, og det nødvendiggjorde en prioritering af, hvilke strategier der skulle arbejdes med. Den afgrænsede tidsramme for projektundervisningen gjorde det vigtigt at fokusere på strategier, som i andre undersøgelser har vist sig at have særlig stor effekt.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error