1887

Fagintegreret læseundervisning for kortuddannede voksne

image of Fagintegreret læseundervisning for kortuddannede voksne

Er det muligt at øge voksnes faglige læseforståelse gennem den almindelige faglige uddannelse, og hvordan tilrettelægger man en veldokumenteret fagintegreret læseundervisning for voksne? Det belyser denne undersøgelse, som blev afviklet på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen i Greve. Undersøgelsen beskriver, hvilke særlige læsekrav en fagbog stiller til sin læser, og giver et overblik over metoder i arbejdet med læseforståelsesstrategier. Endelig præsenteres et særligt LÆS SMART-forløb, der afprøves i faget Sundhedsfag på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen, og resultaterne af effektundersøgelsen og de videre perspektiver diskuteres.

Danish

.

Resultater

SOSU-uddannelsen er karakteriseret ved, at der blandt kursisterne er en særdeles skæv kønsfordeling. Således var der blandt de kursister, der deltog i samtlige testgange, 2 mænd og 41 kvinder. Andelen af personer med andet modersmål end dansk er væsentligt højere end i den voksne befolkning som helhed. Således har 28 % af de 43 kursister et andet modersmål end dansk. Andelen af kursister, der svarer ja til, at de er ordblinde er 7 %, og dette tal afviger ikke væsentligt fra, hvad der er fundet i den voksne befolkning i andre undersøgelser. Der er dog 14 %, der anfører, at de har modtaget specialundervisning, og 16 % har en it-rygsæk. Itrygsække gives til ordblinde eller andre med massive ordlæsevanskeligheder, så derfor tyder det på, at der måske er flere end 7 %, der har ordblindelignende vanskeligheder.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error