1887

Fagintegreret læseundervisning for kortuddannede voksne

image of Fagintegreret læseundervisning for kortuddannede voksne

Er det muligt at øge voksnes faglige læseforståelse gennem den almindelige faglige uddannelse, og hvordan tilrettelægger man en veldokumenteret fagintegreret læseundervisning for voksne? Det belyser denne undersøgelse, som blev afviklet på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen i Greve. Undersøgelsen beskriver, hvilke særlige læsekrav en fagbog stiller til sin læser, og giver et overblik over metoder i arbejdet med læseforståelsesstrategier. Endelig præsenteres et særligt LÆS SMART-forløb, der afprøves i faget Sundhedsfag på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen, og resultaterne af effektundersøgelsen og de videre perspektiver diskuteres.

Danish

.

Er der en særlig effekt af LÆS SMART forløbet?

Der var altså fremgang i kursisternes færdigheder på en række områder. Det at komme i gang med en uddannelse og skulle til at læse i den forbindelse har også i andre undersøgelser vist sig at have positiv effekt på voksnes læsefærdigheder (Arnbak og Borstrøm, 2004). Hos SOSUkursisterne ses signifikant fremgang på opgaver, der er relateret til uddannelsen – biologifagsteksten, sundhedsfagligt ordkendskab, sundhedsfaglige teksttyper – men der sås også en generel effekt på deres afkodning og læsning af voksne almentekster. I de hidtidige analyser er de 43 kursister behandlet som en gruppe, men de har jo modtaget forskellig undervisning i læsestrategier. LÆS SMART-gruppen er blevet undervist efter et træningsprogram, der er udviklet specielt til denne undersøgelse, hvor undervisningen i læsestrategier foregik som en integreret del af undervisningen i sundhedsfag, og kontrolgruppen har fået læsevejlederens kursus i læsestrategier, som ikke er en integreret del af undervisningen i fagene, samt et tilbud om frivillig ekstraundervisning. I de næste analyser ser vi nærmere på, om vi i undersøgelsen kan se en særlig effekt af LÆS SMART.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error