1887

Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande

image of Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande

I tråd med Lissabonstrategien er det de nordiske landes mål, at øge befolkningernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse, særligt blandt kortuddannede og tosprogede. Det er baggrunden for undersøgelsen af landenes kompetencepolitiske indsatser til fremme af livslang læring for alle. Undersøgelsen fokuserer på samarbejdet mellem myndigheder og arbejdsmarkedets parter, samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder, samt indsatser for at styrke voksnes nøglekompetencer. De nordiske strategier for livslang læring har flere fællestræk, herunder:

• samarbejde mellem de uddannelses- og de arbejdsmarkedspolitiske myndigheder

• øget fokus på realkompetencer, vejledning og rådgivning

• tendens til mere offentlig regulering og frivillig koordinering Rapporten afsluttes med anbefalinger til opfølgende arbejde og til videre analyser på området.

Danish Finnish

.

Udviklingen af nationale strategier

På trods af forskelle i strukturen på arbejdsmarkedet, synes det at være et fællestræk ved de nordiske lande, at der er et tæt samarbejde mellem de offentlige myndigheder og arbejdsmarkedets parter, når det gælder formuleringen og implementeringen af politik af betydning for arbejdsmarkedet. Styringen af arbejdsmarkedsforhold samt økonomi- og socialpolitik har således bygget på forhandlinger mellem de tre parter: de offentlige institutioner, arbejdsgiverne og arbejdstagerne (Dølvik 2007; Mailand 2009).

Danish Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error