1887

Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande

image of Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande

I tråd med Lissabonstrategien er det de nordiske landes mål, at øge befolkningernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse, særligt blandt kortuddannede og tosprogede. Det er baggrunden for undersøgelsen af landenes kompetencepolitiske indsatser til fremme af livslang læring for alle. Undersøgelsen fokuserer på samarbejdet mellem myndigheder og arbejdsmarkedets parter, samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder, samt indsatser for at styrke voksnes nøglekompetencer. De nordiske strategier for livslang læring har flere fællestræk, herunder:

• samarbejde mellem de uddannelses- og de arbejdsmarkedspolitiske myndigheder

• øget fokus på realkompetencer, vejledning og rådgivning

• tendens til mere offentlig regulering og frivillig koordinering Rapporten afsluttes med anbefalinger til opfølgende arbejde og til videre analyser på området.

Danish Finnish

.

Kompetencepolitikkens forudsætninger

Der var i Danmark i 2010 5.5 mio. indbyggere, hvoraf 9 % var indvandrere eller efterkommere af indvandrere. Med et areal på 43.000 km2, er befolkningstætheden i Danmark på ca. 129 individer/km2 (Danish Ministry of Foreign Affairs 2010). Danmark er traditionelt et landbrugsland, og landbrugssektoren har spillet en betydelig rolle for dansk økonomi. I den forbindelse har andelsbevægelsen også spillet en væsentlig rolle i organiseringen af forarbejdningen af de mange landbrugsprodukter til eksport (Østergård 2006). Selv om Danmark fra midten af 1960erne udviklede sig til at være et industrisamfund, og betydningen af industrieksporten overhalede eksporten af landbrugsprodukter, spiller landbruget fortsat en væsentlig rolle (Danish Ministry of Foreign Affairs 2010).

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error