1887

Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande

image of Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande

I tråd med Lissabonstrategien er det de nordiske landes mål, at øge befolkningernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse, særligt blandt kortuddannede og tosprogede. Det er baggrunden for undersøgelsen af landenes kompetencepolitiske indsatser til fremme af livslang læring for alle. Undersøgelsen fokuserer på samarbejdet mellem myndigheder og arbejdsmarkedets parter, samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder, samt indsatser for at styrke voksnes nøglekompetencer. De nordiske strategier for livslang læring har flere fællestræk, herunder:

• samarbejde mellem de uddannelses- og de arbejdsmarkedspolitiske myndigheder

• øget fokus på realkompetencer, vejledning og rådgivning

• tendens til mere offentlig regulering og frivillig koordinering Rapporten afsluttes med anbefalinger til opfølgende arbejde og til videre analyser på området.

Danish Finnish

.

Indledning

De nordiske lande er alle kendetegnet ved, at en høj andel af befolkningen deltager i voksenuddannelse sammenlignet med andre lande i OECD. Det var en af konklusionerne i rapporten „Nyfikna sinnen – Nordisk vuxenutbildning i jämförelse“ (Nordisk Ministerråd, 2001a), som samtidig pegede på store forskelle mellem de nordiske landes strategier for livslang læring. Mens Finland tog princippet om livslang læring til sig straks efter OECD’s offentliggørelse af rapporten „Lifelong learning for all“ i 1996, og offentliggjorde en national strategi for livslang læring i 1997, offentliggjorde Danmark sin nationale strategi i 2007.

Danish Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error