1887

Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande

image of Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande

I tråd med Lissabonstrategien er det de nordiske landes mål, at øge befolkningernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse, særligt blandt kortuddannede og tosprogede. Det er baggrunden for undersøgelsen af landenes kompetencepolitiske indsatser til fremme af livslang læring for alle. Undersøgelsen fokuserer på samarbejdet mellem myndigheder og arbejdsmarkedets parter, samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder, samt indsatser for at styrke voksnes nøglekompetencer. De nordiske strategier for livslang læring har flere fællestræk, herunder:

• samarbejde mellem de uddannelses- og de arbejdsmarkedspolitiske myndigheder

• øget fokus på realkompetencer, vejledning og rådgivning

• tendens til mere offentlig regulering og frivillig koordinering Rapporten afsluttes med anbefalinger til opfølgende arbejde og til videre analyser på området.

Danish Finnish

.

Den kompetencepolitiske indsats siden 2000

Efter anden verdenskrig kom de nordiske lande ind i et tæt samarbejde. Nordisk Råd bidrog væsentligt til en harmonisering af lovgivningen i landene, og denne proces kulminerede i 1968-71 med forhandlingerne om en nordisk økonomisk union (NORDEK). Imidlertid endte forhandlingerne uden et resultat, således at et enkelt nordisk land (Danmark) tilsluttede sig det europæiske fællesskab (EF). Dette medførte, at det nordiske samarbejde blev intensiveret gennem Nordisk Ministerråd, der oprettedes i 1971 som et fælles samarbejdsorgan. En omfattende aftale om kulturelt samarbejde mellem de nordiske lande indebar, at samarbejdet inden for forsknings- og uddannelsespolitikken blev permanent (Wendt 1979).

Danish Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error