1887

Att undervisa om konsumentkompetens – en strategi för konsumentutbildning

Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll

image of Att undervisa om konsumentkompetens – en strategi för konsumentutbildning

De nordiska konsumentorganisationerna - statliga verk och myndigheter - har samarbetat kring utbildningsfrågor sedan 1960-talet. Under de senaste tio åren har samarbetet inom området för konsumentutbildning utvidgats till de baltiska staterna. För alla dessa länder har dokumentet "Konsumentundervisning i Norden" (TemaNord 2000:597) visats sig vara ett användbart instrument för att utveckla läroplaner och för att förklara och organisera konsumentrelaterade utbildningsinsatser på lärarutbildningar, i kommuner och i skolan. Denna rapport är den tredje reviderade upplagan och den bygger på utgåvorna publicerade 1995 och 2000. Den ökande användningen av digitala medier i samhället och de utmaningar som klimatförändringarna innebär, ökar behovet av att uppdatera innehållet i konsumentutbildningen med nya teman och områden. Syftet med den här rapporten är att presentera en strategi för att förbättra konsumentutbildningen och för att ge stöd åt läroplansförfattare, pedagoger, lärare och utbildare.

Swedish Norwegian, Finnish

.

Varför konsumentutbildning?

De senaste årtiondena har det skett stora förändringar på konsumtionsmarknaderna, både när det gäller varor och tjänster. Dessa förändringar ökar behovet av konsumentutbildning och gör det nödvändigt att revidera konsumentkunskapens teman och tyngdpunkter. Pengar behöver inte längre ha formen av faktiska mynt och sedlar, utan kan användas från virtuella plånböcker. Antalet produkter och offentliga och kommersiella tjänster som erbjuds har mångdubblats, medan den ökade globaliseringen har gjort det än svårare att få en överblick över ekonomin. Marknadsföringen har förändrats och förknippas alltmer med underhållning och socialt samspel, vilket skapar ett ständigt växande flöde av information och reklam.

Swedish Norwegian, Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error