1887

Arbejdspladslæring

forudsætninger, strategi/metoder og resultater

image of Arbejdspladslæring

Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet gennem en veltilrettelagt voksen- og efteruddannelsesindsats, er blevet et vigtigt tema, for det enkelte menneske, for arbejdspladserne og uddannelsesinstitutionerne, og for de parter på arbejdsmarkedet der er væsentlige i forbindelse med uddannelsesindsatsen. Men hvad ved vi om, hvordan en veltilrettelagt voksen- og efteruddannelsesindsats ser ud, hvad er det for faktorer der er afgørende for at lærings- og kompetenceudviklingsforløb foregår på en hensigtsmæssig og effektiv måde? I denne sammenhæng fremstår læring i arbejdet som et lovende bud. Udvikling af kompetencer og anvendelse af kompetencer går i denne læringsform ofte hånd i hånd. Rapporten beskriver en undersøgelse i de nordiske lande der søger at udrede hvad der virker i arbejdspladslæring: faktorer der grundlæggende fremmer læringen og modeller for best practice. I rapporten peges på nødvendigheden af at nært samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser som en forudsætning for i det konkrete tilfælde at realisere best practice modeller og succesfaktorerne.

Danish

.

Det nordiske projekt: Voksnes læring i arbejdslivet

Projektets mål er at kortlægge former for best practice mht. læring i arbejdet. Målet er at afdække: „What works in workplace learning“. Ud over det faglige indhold indgår en løbende formidling om projektet, som en del af projektets mål.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error