1887

Nordisk gældssanering

image of Nordisk gældssanering

Den stigende internationalisering og den manglende nordiske internationalprivat- og procesretlige regulering af gældssanering kan medføre en række praktisk og socialt betonede problemer, fordi de grænseoverskridende sager er vanskelige at håndtere. Når der i denne udredning tales om „gældssanering“ omfatter dette generelt de nordiske landes respektive regler om mulighed for at opnå en retsafgørelse om eftergivelse af gæld for en fysisk person, dvs. gældssanering (herunder i forbindelse med konkurs) i medfør af konkursloven (Danmark), skuldsanering i medfør af skuldsaneringslagen (Sverige), gjeldsordning i medfør af gjeldsordningsloven (Norge), gældssanering i medfør af lov om gældssanering (Island) og skuldsanering i medfør af skuldsaneringsloven (Finland). Ifølge mandatet skal udredningen have som hovedformål at afdække de retlige og praktiske forhold, der taler henholdsvis for og imod en nordisk konvention om gældssaneringsspørgsmål.

Danish

.

Udredningens baggrund og emne

Nordisk Ministerråd gav i december 2009 mandat til denne udredning. Fristen for afgivelse af udredningen blev fastsat til udgangen af 2010. Professor, dr. jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Københavns Universitet (Danmark), blev anmodet om at udarbejde udredningen. Til brug herfor blev der nedsat en referencegruppe med en sagkyndig ekspert fra hvert af de øvrige nordiske lande, jf. nærmere afsnit 2.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error