1887

Nordisk gældssanering

image of Nordisk gældssanering

Den stigende internationalisering og den manglende nordiske internationalprivat- og procesretlige regulering af gældssanering kan medføre en række praktisk og socialt betonede problemer, fordi de grænseoverskridende sager er vanskelige at håndtere. Når der i denne udredning tales om „gældssanering“ omfatter dette generelt de nordiske landes respektive regler om mulighed for at opnå en retsafgørelse om eftergivelse af gæld for en fysisk person, dvs. gældssanering (herunder i forbindelse med konkurs) i medfør af konkursloven (Danmark), skuldsanering i medfør af skuldsaneringslagen (Sverige), gjeldsordning i medfør af gjeldsordningsloven (Norge), gældssanering i medfør af lov om gældssanering (Island) og skuldsanering i medfør af skuldsaneringsloven (Finland). Ifølge mandatet skal udredningen have som hovedformål at afdække de retlige og praktiske forhold, der taler henholdsvis for og imod en nordisk konvention om gældssaneringsspørgsmål.

Danish

.

Sammenfatning

Denne udredning er afgivet efter opdrag fra Nordisk Ministerråd. Baggrunden for udredningen er et ønske om at afdække de retlige og praktiske forhold, der taler henholdsvis for og imod en nordisk regulering af gældssanering. Udredningen indeholder et forslag til en nordisk regulering af gældssanering.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error