1887

Nordisk gældssanering

image of Nordisk gældssanering

Den stigende internationalisering og den manglende nordiske internationalprivat- og procesretlige regulering af gældssanering kan medføre en række praktisk og socialt betonede problemer, fordi de grænseoverskridende sager er vanskelige at håndtere. Når der i denne udredning tales om „gældssanering“ omfatter dette generelt de nordiske landes respektive regler om mulighed for at opnå en retsafgørelse om eftergivelse af gæld for en fysisk person, dvs. gældssanering (herunder i forbindelse med konkurs) i medfør af konkursloven (Danmark), skuldsanering i medfør af skuldsaneringslagen (Sverige), gjeldsordning i medfør af gjeldsordningsloven (Norge), gældssanering i medfør af lov om gældssanering (Island) og skuldsanering i medfør af skuldsaneringsloven (Finland). Ifølge mandatet skal udredningen have som hovedformål at afdække de retlige og praktiske forhold, der taler henholdsvis for og imod en nordisk konvention om gældssaneringsspørgsmål.

Danish

.

Gældende ret

Gældssanering er – set i forhold til andre retsinstitutter – et forholdsvis nyt fænomen. Danmark indførte i 1984 som det første nordiske land – og i øvrigt som det første land i kontinental-Europa – regler om gældssanering. I 1992 blev der indført regler om gældssanering i Norge og Finland. I 1994 blev der indført regler om gældssanering i Sverige, og først i 2009 blev der indført regler om gældssanering i Island. I Danmark findes reglerne om gældssanering i konkursloven, mens reglerne om gældssanering i de øvrige nordiske lande findes i en selvstændig lov herom (på Island blev reglerne om gældssanering i 2010 flyttet fra konkursloven til en selvstændig lov om gældssanering).

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error