1887

Nordisk gældssanering

image of Nordisk gældssanering

Den stigende internationalisering og den manglende nordiske internationalprivat- og procesretlige regulering af gældssanering kan medføre en række praktisk og socialt betonede problemer, fordi de grænseoverskridende sager er vanskelige at håndtere. Når der i denne udredning tales om „gældssanering“ omfatter dette generelt de nordiske landes respektive regler om mulighed for at opnå en retsafgørelse om eftergivelse af gæld for en fysisk person, dvs. gældssanering (herunder i forbindelse med konkurs) i medfør af konkursloven (Danmark), skuldsanering i medfør af skuldsaneringslagen (Sverige), gjeldsordning i medfør af gjeldsordningsloven (Norge), gældssanering i medfør af lov om gældssanering (Island) og skuldsanering i medfør af skuldsaneringsloven (Finland). Ifølge mandatet skal udredningen have som hovedformål at afdække de retlige og praktiske forhold, der taler henholdsvis for og imod en nordisk konvention om gældssaneringsspørgsmål.

Danish

.

Det nærmere indhold af en nordisk regulering af gældssanering

Et centralt spørgsmål er reguleringen af kompetencen til at behandle gældssaneringssager. En harmonisering af landenes regler om international kompetence er nødvendig for at undgå forum-shopping, dvs. for at undgå at en skyldner kan vælge mellem at indgive begæring om gældssanering i forskellige lande. Endvidere er en harmonisering af reglerne om international kompetence nødvendig for at undgå, at der kan opstå tilfælde, hvor ingen lande vil behandle en begæring om gældssanering (negative kompetencekonflikter), uanset at skyldneren har sin nærmeste tilknytning til Norden.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error