1887

Mikrobetalinger og forbrugerbeskyttelse

image of Mikrobetalinger og forbrugerbeskyttelse

Forbrugerbeskyttelse i nye betalingssystemerInden for de seneste år der sket en udvikling i de måder, hvorpå man kan indgå aftaler om køb af varer og tjenester. Udviklingen på området for betalingssystemer har taget fart i en sådan grad, at der med jævne mellemrum dukker nye systemer op, med nye muligheder for såvel forbrugere som erhvervsdrivende. Overtakserede mobilbeskeder - SMS'er og MMS'er - hvor betaling sker via telefonregningen er én af disse nyskabelser. En anden mulighed er mikrobe-talingssystemer, der entydigt identificerer brugeren og fratrækker et beløb på en dertil indret-tet konto. Formålet med rapporten er at give et billede af, dels hvilke retlige problemer mikrobetalings-systemer rent faktisk giver forbrugerne, og dels hvilke barrierer den eksisterende lovgivning udgør for udviklingen af mikrobetalingssystemer. Målsætningen med rapporten er, at anvise løsninger på, hvorledes et højt forbrugerbeskyttel-sesniveau kan opretholdes samtidig med, at der kan udvikles enkle og billige mikrobetalings-systemer.

Danish

.

Relevant nordisk regulering

Der gælder i Danmark love og enkeltregler, som regulerer fjernsalg, aftaler om elektronisk (fjern)handel og -betaling, umyndiges formueretlige aftaler, udbud af teletjenester, registrering af personoplysninger og udbud af betalingssystemer, som er af relevans for det samlede overblik over den retlige regulering af mikroaftaler. I det følgende vil disse love dog kun blive inddraget i det omfang, de har særlig interesse for mikrobetalinger. Derudover vil der kun blive givet en kort omtale af lovens indhold.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error