1887

Mikrobetalinger og forbrugerbeskyttelse

image of Mikrobetalinger og forbrugerbeskyttelse

Forbrugerbeskyttelse i nye betalingssystemerInden for de seneste år der sket en udvikling i de måder, hvorpå man kan indgå aftaler om køb af varer og tjenester. Udviklingen på området for betalingssystemer har taget fart i en sådan grad, at der med jævne mellemrum dukker nye systemer op, med nye muligheder for såvel forbrugere som erhvervsdrivende. Overtakserede mobilbeskeder - SMS'er og MMS'er - hvor betaling sker via telefonregningen er én af disse nyskabelser. En anden mulighed er mikrobe-talingssystemer, der entydigt identificerer brugeren og fratrækker et beløb på en dertil indret-tet konto. Formålet med rapporten er at give et billede af, dels hvilke retlige problemer mikrobetalings-systemer rent faktisk giver forbrugerne, og dels hvilke barrierer den eksisterende lovgivning udgør for udviklingen af mikrobetalingssystemer. Målsætningen med rapporten er, at anvise løsninger på, hvorledes et højt forbrugerbeskyttel-sesniveau kan opretholdes samtidig med, at der kan udvikles enkle og billige mikrobetalings-systemer.

Danish

.

Rapportens baggrund, begreber og juridiske rammer

Udviklingen på området for betalingssystemer har i de seneste år taget fart i en sådan grad, at der med jævne mellemrum dukker nye systemer op med nye muligheder for forbrugerne og de erhvervsdrivende. Overtakserede tekstbeskeder - SMS’er og MMS’er - er én af disse nyskabelser, og i denne sammenhæng tilbydes alt lige fra besked om de seneste nyheder og vejret, vittigheder, logoer, ringetoner m.v. til betaling for øl på festivals og donation til indsamlinger for nødlidende. Den udvikling vedrørende de digitale serviceydelser, der nu er i gang initieret af den teknologiske udvikling omkring de såkaldt tredjegenerations mobiltelefoner, vil formentlig medføre, at forbrugerne om kort tid vil blive tilbudt muligheden for at kunne købe sig adgang til at se en film eller læse en bog på sin telefon. Disse samlede muligheder giver på en gang behov for at kunne foretage enkle, bekvemme og billige betalinger vedrørende ret små beløb, men på den anden side også behov for, at forbrugerne kan holde kontrol med, hvad og hvor meget, der købes over telefonen eller andre via andre mikrobetalingssystemer.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error