1887

Mikrobetalinger og forbrugerbeskyttelse

image of Mikrobetalinger og forbrugerbeskyttelse

Forbrugerbeskyttelse i nye betalingssystemerInden for de seneste år der sket en udvikling i de måder, hvorpå man kan indgå aftaler om køb af varer og tjenester. Udviklingen på området for betalingssystemer har taget fart i en sådan grad, at der med jævne mellemrum dukker nye systemer op, med nye muligheder for såvel forbrugere som erhvervsdrivende. Overtakserede mobilbeskeder - SMS'er og MMS'er - hvor betaling sker via telefonregningen er én af disse nyskabelser. En anden mulighed er mikrobe-talingssystemer, der entydigt identificerer brugeren og fratrækker et beløb på en dertil indret-tet konto. Formålet med rapporten er at give et billede af, dels hvilke retlige problemer mikrobetalings-systemer rent faktisk giver forbrugerne, og dels hvilke barrierer den eksisterende lovgivning udgør for udviklingen af mikrobetalingssystemer. Målsætningen med rapporten er, at anvise løsninger på, hvorledes et højt forbrugerbeskyttel-sesniveau kan opretholdes samtidig med, at der kan udvikles enkle og billige mikrobetalings-systemer.

Danish

.

Beskrivelse af mikrobetalings-systemer

Der vil i dette afsnit blive gennemgået en (noget forenklet) fremstilling af en ”mikrobetalings” faktiske forløb dels ved hjælp af overtakseret SMS/MMS-besked, dels ved hjælp af et betalingssystem (Som eksempel er valgt Valus) udviklet til brug for køb af informationsydelser over Internettet og endelig køb af transportydelse via chipkort. Der gives sideløbende en retlig beskrivelse af aktørerne i sådanne betalingstransaktioner. I den digitale verden sendes der flere meddelelser frem og tilbage mellem forbrugerens telefon/konto, tjenesteudbyderne og betalingssystemudbyderne, men det er ikke nødvendigt for denne fremstilling at gå ind i sådanne tekniske detaljer. Som eksempler anvendes

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error