1887

Jämställdhetens ekonomi

Politiken bakom och effekter av ökad jämställdhet på den nordiska arbetsmarknaden

image of Jämställdhetens ekonomi

Arbetet med jämställdhet har kommit långt i Norden. På omkring femtio år har kvinnor gått från hemmafruar till en självklar del av arbetslivet. Det har starkt påverkat både individer och samhällen i de nordiska samhällena. Denna rapport diskuterar de politiska beslut som ligger bakom att kvinnor i de nordiska länderna i så hög grad lönearbetar jämfört med andra länder. Den innehåller också en beräkning vad utvecklingen har betytt ekonomiskt för de nordiska samhällena, samt vad det skulle innebära om vi lyckas utjämna skillnaderna ytterligare fram till år 2040.

Swedish

.

Kvarstående utmaningar

Hur ska vi gå vidare för att ytterligare utjämna kvarstående skilnader mellan män och kvinnor? En övergripande kvarstående utmaning är en ojämn fördelning av det obetalda arbetsuppgifter i hemmet. I takt med ökande sysselsättningsgrad bland kvinnor har det blivit en jämnare fördelning av hushållssysslor i Norden, och de nordiska länderna ligger också i framkant jämfört med övriga OECD-länder vad det gäller en jämn fördelning av hushållssysslor. Men, som rapporten från OECD poängterar, det kvarstår ändå en viss olikhet i fördelningen.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error