1887

Jämställdhetens ekonomi

Politiken bakom och effekter av ökad jämställdhet på den nordiska arbetsmarknaden

image of Jämställdhetens ekonomi

Arbetet med jämställdhet har kommit långt i Norden. På omkring femtio år har kvinnor gått från hemmafruar till en självklar del av arbetslivet. Det har starkt påverkat både individer och samhällen i de nordiska samhällena. Denna rapport diskuterar de politiska beslut som ligger bakom att kvinnor i de nordiska länderna i så hög grad lönearbetar jämfört med andra länder. Den innehåller också en beräkning vad utvecklingen har betytt ekonomiskt för de nordiska samhällena, samt vad det skulle innebära om vi lyckas utjämna skillnaderna ytterligare fram till år 2040.

Swedish

.

Inledning

Det är väl känt att Norden ligger i framkant vad gäller jämställdhet. Den ökande jämställdheten i våra länder har kommit från att vilja skapa bra samhällen för alla medborgare samt en förhoppning om att öka den ekonomiska tillväxten.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error