1887

Jämställdhetens ekonomi

Politiken bakom och effekter av ökad jämställdhet på den nordiska arbetsmarknaden

image of Jämställdhetens ekonomi

Arbetet med jämställdhet har kommit långt i Norden. På omkring femtio år har kvinnor gått från hemmafruar till en självklar del av arbetslivet. Det har starkt påverkat både individer och samhällen i de nordiska samhällena. Denna rapport diskuterar de politiska beslut som ligger bakom att kvinnor i de nordiska länderna i så hög grad lönearbetar jämfört med andra länder. Den innehåller också en beräkning vad utvecklingen har betytt ekonomiskt för de nordiska samhällena, samt vad det skulle innebära om vi lyckas utjämna skillnaderna ytterligare fram till år 2040.

Swedish

.

Politiken bakom utvecklingen

Utvecklingen i Norden har inte uppkommit av sig själv. Sedan lång tid tillbaka har de nordiska länderna skapat förutsättningar för kvinnor att delta på arbetsmarknaden på samma villkor som män. De olika jämställdhetslösningarna är tätt sammankopplade och förutsätter på många sätt varandra. Särskilt den nordiska familjepolitiken har med olika medel syftat till att styra familjens beteende i viss riktning. Bakom utvecklingen ligger många politiska initiativ som i viss utsträckning skiljer sig åt mellan länderna, men som i egentlig mening drivits av samma syfte: det har gällt att utöka arbetskraftens storlek genom att få kvinnorna i arbete, men även att i högre grad involvera män i barnens liv i tidig ålder.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error