1887

Jämställdhetens ekonomi

Politiken bakom och effekter av ökad jämställdhet på den nordiska arbetsmarknaden

image of Jämställdhetens ekonomi

Arbetet med jämställdhet har kommit långt i Norden. På omkring femtio år har kvinnor gått från hemmafruar till en självklar del av arbetslivet. Det har starkt påverkat både individer och samhällen i de nordiska samhällena. Denna rapport diskuterar de politiska beslut som ligger bakom att kvinnor i de nordiska länderna i så hög grad lönearbetar jämfört med andra länder. Den innehåller också en beräkning vad utvecklingen har betytt ekonomiskt för de nordiska samhällena, samt vad det skulle innebära om vi lyckas utjämna skillnaderna ytterligare fram till år 2040.

Swedish

.

Den framtida potentialen

Vi har kunnat konstatera att ambitionen att öka jämställdheten i arbetslivet haft en positiv effekt för tillväxten i de nordiska ekonomierna. Det finns, trots det, fortfarande en stor ännu inte uttömd potential, främst i form av att öka arbetstiden för den stora grupp kvinnor i de nordiska länder som inte arbetar heltid. Om man lägger ihop bidraget från utjämning av sysselsättningsnivåer med bidraget från en utjämning av antalet arbetstimmar (till samma nivå som männens) skulle bidraget i genomsnitt fram till 2040 stiga till 0,25–0,40 procentenheter av årlig BNP-tillväxt per capita. Det skulle öka förväntad årlig BNP-tillväxt (per capita) med 15–30 procent, beroende på land. Störst potentiellt bidrag finns i Danmark och Norge, då dessa länder uppvisar relativt lågt genomsnittligt antal arbetstimmar för kvinnor. Island utgör ett specialfall i det avseendet att männen arbetar så mycket som 43 timmar i veckan.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error