1887

Ekonomiska utsikter i Norden 2013

Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 2012

image of Ekonomiska utsikter i Norden 2013

Ekonomiska utsikter i Norden år 2013 är den nordiska konjunkturgruppens redogörelse för den ekonomiska situationen i de nordiska länderna hösten 2012. Rapporten innehåller i likhet med tidigare års rapporter dels ett särskilt kapitel med en översikt över den ekonomiska situationen i de nordiska länderna samt kapitel om situationen i varje enskilt nordiskt land.

Swedish

.

Norden

Tillväxten i världsekonomin saktade av i slutet av 2011 och tillväxten fortsätter att vara långsam i år. Enligt Internationella valutafonden växer bruttonationalprodukten i världen med något över 3 % 2012, men återgår till en tillväxttakt av cirka 4 % 2013. Bakom den avtagande tillväxten ligger regeringarnas avslutade stöd– och stimulansåtgärder, den svaga privata efterfrågan, stabiliseringsbehov av de offentliga finanserna samt de oklara utsikterna för euroområdet. I flera industriländer måste den offentliga ekonomin, hushållen och finansinstituten samtidigt stärka sin finansiella situation, vilket försämrar efterfrågan och saktar tillväxten 2012 och 2013. Tyngdpunkten i den globala tillväxten ligger fortfarande i de ekonomier som är stadda i utveckling, även om tillväxten avtar även i en stor del av dem.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error