1887

Ekonomiska utsikter i Norden 2013

Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 2012

image of Ekonomiska utsikter i Norden 2013

Ekonomiska utsikter i Norden år 2013 är den nordiska konjunkturgruppens redogörelse för den ekonomiska situationen i de nordiska länderna hösten 2012. Rapporten innehåller i likhet med tidigare års rapporter dels ett särskilt kapitel med en översikt över den ekonomiska situationen i de nordiska länderna samt kapitel om situationen i varje enskilt nordiskt land.

Swedish

.

Finland

Enligt finansministeriets prognos lider den finländska ekonomin av den utdragna fasen av långsam tillväxt och de ogynnsamma effekterna av förändringen i produktionsstrukturen samtidigt som den åldrande befolkningen i allt högre grad försämrar förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och ökar utgifterna inom den offentliga ekonomin. För närvarande är de viktigaste utmaningarna för finanspolitiken och den ekonomiska politiken att stärka tillväxtförutsättningarna och trygga finansieringen av välfärdsstaten.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error