1887

Ekonomiska utsikter i Norden 2013

Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 2012

image of Ekonomiska utsikter i Norden 2013

Ekonomiska utsikter i Norden år 2013 är den nordiska konjunkturgruppens redogörelse för den ekonomiska situationen i de nordiska länderna hösten 2012. Rapporten innehåller i likhet med tidigare års rapporter dels ett särskilt kapitel med en översikt över den ekonomiska situationen i de nordiska länderna samt kapitel om situationen i varje enskilt nordiskt land.

Swedish

.

Danmark

Genopretningen af dansk og international økonomi i forlængelse af finanskrisen er forholdsvis træg. Særligt den aktuelle tillids- og statsgældskrise i euroområdet lægger en dæmper på udviklingen, også i Danmark. Siden 2008 er beskæftigelsen faldet med 170.000 personer, og væksten har været svag. Den offentlige økonomi i Danmark er ligeledes påvirket af krisen. Store overskud på de offentlige finanser i 2005–08 er vendt til markante underskud i 2009–11, både i kraft af store diskretionære lempelser og af stærke automatiske stabilisatorer.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error