Ekonomiska utsikter i Norden 2012

Nordisk Konjunkturgruppes redegørelse efteråret 2011

Ekonomiska utsikter i Norden 2012' er Nordisk Konjunkturgruppes redegørelse for den økonomiske situation i de nordiske lande i efteråret 2011. Rapporten indeholder i lighed med tidligere års rapporter både et separat kapitel med en oversigt over den økonomiske situation i de nordiske lande og kapitler om situationen i hvert enkelt nordisk land. Rapporten blev udarbejdet i forbindelse med de nordiske finansministres møde i november 2011 i København.

Swedish