1887

Ekonomiska utsikter i Norden 2012

Nordisk Konjunkturgruppes redegørelse efteråret 2011

image of Ekonomiska utsikter i Norden 2012

Ekonomiska utsikter i Norden 2012' er Nordisk Konjunkturgruppes redegørelse for den økonomiske situation i de nordiske lande i efteråret 2011. Rapporten indeholder i lighed med tidligere års rapporter både et separat kapitel med en oversigt over den økonomiske situation i de nordiske lande og kapitler om situationen i hvert enkelt nordisk land. Rapporten blev udarbejdet i forbindelse med de nordiske finansministres møde i november 2011 i København.

Swedish

.

Finland

Finlands internationella ekonomiska omgivning präglas av osäkerhet. De i sig positiva stegen för att lösa de bakomliggande problemen på såväl internationell nivå som i enskilda länder har inte tills vidare lugnat ned situationen. De underliggande faktorerna i den finländska ekonomin är i bra skick jämfört med de flesta andra länder. Den finländska ekonomin har ändå sina kända utmaningar. Under dessa förhållanden är det viktigt att de beslut som ligger i våra egna händer är riktiga.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error