1887

Ekonomiska utsikter i Norden 2012

Nordisk Konjunkturgruppes redegørelse efteråret 2011

image of Ekonomiska utsikter i Norden 2012

Ekonomiska utsikter i Norden 2012' er Nordisk Konjunkturgruppes redegørelse for den økonomiske situation i de nordiske lande i efteråret 2011. Rapporten indeholder i lighed med tidligere års rapporter både et separat kapitel med en oversigt over den økonomiske situation i de nordiske lande og kapitler om situationen i hvert enkelt nordisk land. Rapporten blev udarbejdet i forbindelse med de nordiske finansministres møde i november 2011 i København.

Swedish

.

Danmark

Som det fremgår af den nytiltrådte regerings regeringsgrundlag, er det et mål for den økonomiske politik at skabe fornyet vækst i dansk økonomi ovenpå den internationale krise og sikre en holdbar udvikling fremadrettet med sunde offentlige finanser. Samtidig skal der skabes råderum til at investere i velfærd, uddannelse og forskning.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error