Ekonomiska utsikter i Norden 2011

Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 2010

Ekonomiska utsikter i Norden år 2011 är den nordiska konjunkturgruppens redogörelse för den ekonomiska situationen i de nordiska länderna hösten 2010. Rapporten innehåller i likhet med tidigare års rapporter dels ett särskilt kapitel med en översikt över den ekonomiska situationen i de nordiska länderna samt kapitel om situationen i varje enskilt nordiskt land.

Swedish