1887

Ekonomiska utsikter i Norden 2011

Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 2010

image of Ekonomiska utsikter i Norden 2011

Ekonomiska utsikter i Norden år 2011 är den nordiska konjunkturgruppens redogörelse för den ekonomiska situationen i de nordiska länderna hösten 2010. Rapporten innehåller i likhet med tidigare års rapporter dels ett särskilt kapitel med en översikt över den ekonomiska situationen i de nordiska länderna samt kapitel om situationen i varje enskilt nordiskt land.

Swedish

.

Finland

Till följd av den ekonomiska krisen har Finlands i princip starka offentlig ekonomi försämrats kraftigt, 2009 med så mycket som 12 miljarder euro, dvs. 7 procentenheter i relation till BNP. De automatiska stabilisatorerna har tillåtits agera fritt och dessutom har de beslutsbaserade stimulansåtgärderna försämrat den offentliga ekonomins finansiella situation.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error