1887

Ekonomiska utsikter i Norden 2010

Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 2009

image of Ekonomiska utsikter i Norden 2010

Ekonomiska utsikter i Norden år 2010 är den nordiska konjunkturgruppens redogörelse för den ekonomiska situationen i de nordiska länderna hösten 2009. Rapporten innehåller i likhet med tidigare års rapporter dels ett särskilt kapitel med en översikt över den ekonomiska situationen i de nordiska länderna samt kapitel om situationen i varje enskilt nordiskt land.

Norwegian

.

Sverige (in Swedish)

Ett trovärdigt finanspolitiskt ramverk med tydliga mål och restriktioner bidrar till en väl utformad finanspolitik. En stram budgetprocess, införandet av ett överskottsmål för den offentliga sektorn, ett utgiftstak för staten och ett kommunalt balanskrav har varit avgörande för att öka trovärdigheten för den ekonomiska politiken i Sverige. Det finanspolitiska ramverket syftar både till långsiktig hållbarhet och till att hindra finanspolitiken från att utformas så att den riskerar att bli kortsiktigt destabiliserande. Ramverket syftar också till att Sverige som EU-medlem ska efterleva Stabilitets- och tillväxtpaktens regler.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error