1887

Ekonomiska utsikter i Norden 2010

Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 2009

image of Ekonomiska utsikter i Norden 2010

Ekonomiska utsikter i Norden år 2010 är den nordiska konjunkturgruppens redogörelse för den ekonomiska situationen i de nordiska länderna hösten 2009. Rapporten innehåller i likhet med tidigare års rapporter dels ett särskilt kapitel med en översikt över den ekonomiska situationen i de nordiska länderna samt kapitel om situationen i varje enskilt nordiskt land.

Norwegian

.

Finland (in Swedish)

I mitten av årtiondet stärktes den offentliga ekonomin kraftigt. Samtidigt förblev den offentliga ekonomins konjunkturrensade finansiella sparande nästan oförändrat. De stimulansåtgärder som man kommit överens om för att lindra följderna av recessionen försämrar däremot det konjunkturrensade finansiella sparandet kraftigt i år och nästa år. Finanspolitiken håller således på att bli klart tillväxtstödjande.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error