1887

Ekonomiska utsikter i Norden 2009

Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 2008

image of Ekonomiska utsikter i Norden 2009

Ekonomiska utsikter i Norden år 2009 är den nordiska konjunkturgruppens redogörelse för den ekonomiska situationen i de nordiska länderna hösten 2008. Rapporten innehåller i likhet med tidigare års rapporter dels ett särskilt kapitel med en översikt över den ekonomiska situationen i de nordiska länderna samt kapitel om situationen i varje enskilt nordiskt land.

Swedish

.

Sverige

Sveriges offentliga finanser är fortsatt starka och utvecklingen lever väl upp till stabilitets- och tillväxtpaktens krav. Det av riksdagen beslutade målet för den offentliga sektorns finansiella sparande på 1 procent av BNP över konjunkturcykeln sätter ramarna för finanspolitiken. Överskottet åren 2000–2007 var i genomsnitt 1,4 procent av BNP och det bedöms i genomsnitt uppgå till 2,0 procent av BNP under perioden 2008–2011. Överskottsmålet har utformats med utgångspunkt från att de offentliga finanserna ska vara långsiktigt hållbara. Vidare ska fördelningen av resurser mellan generationerna vara jämn och ekonomin ska fungera effektivt.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error