1887

Ekonomiska utsikter i Norden 2009

Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 2008

image of Ekonomiska utsikter i Norden 2009

Ekonomiska utsikter i Norden år 2009 är den nordiska konjunkturgruppens redogörelse för den ekonomiska situationen i de nordiska länderna hösten 2008. Rapporten innehåller i likhet med tidigare års rapporter dels ett särskilt kapitel med en översikt över den ekonomiska situationen i de nordiska länderna samt kapitel om situationen i varje enskilt nordiskt land.

Swedish

.

Norge

Den norske regjeringen vil føre en økonomisk politikk som legger til rette for arbeid til alle, fortsatt økonomisk vekst, en bærekraftig utvikling, en mer rettferdig fordeling og styrking av velferdsordningene. For å nå disse målene må de ulike delene av den økonomiske politikken virke sammen.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error