1887

Ekonomiska utsikter i Norden 2009

Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 2008

image of Ekonomiska utsikter i Norden 2009

Ekonomiska utsikter i Norden år 2009 är den nordiska konjunkturgruppens redogörelse för den ekonomiska situationen i de nordiska länderna hösten 2008. Rapporten innehåller i likhet med tidigare års rapporter dels ett särskilt kapitel med en översikt över den ekonomiska situationen i de nordiska länderna samt kapitel om situationen i varje enskilt nordiskt land.

Swedish

.

Finland

Den ekonomiska politiken i Finland har under de senaste åren stött den stabila ekonomiska tillväxten och sysselsättningen genom skatteåtgärder och anslagsökningar som förbättrar förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. Nästa år kan finanspolitiken som helhet bedömas främja den totala efterfrågan och tillväxten. I bakgrunden finns bl.a. de skattelösningar som genomförts.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error