1887

Ekonomiska utsikter i Norden 2007

Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 2006

image of Ekonomiska utsikter i Norden 2007

Ekonomiska utsikter i Norden år 2007 är den nordiska konjunkturgruppens redogörelse för den ekonomiska situationen i de nordiska länderna hösten 2006. Rapporten innehåller i likhet med tidigare års rapporter dels ett särskilt kapitel med en översikt över den ekonomiska situationen i de nordiska länderna samt kapitel om situationen i varje enskilt nordiskt land.

Swedish

.

Norden

Gemensamma mål för den ekonomiska politiken i de nordiska länderna är hög och hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och prisstabilitet. En grundläggande förutsättning för att uppnå dessa mål är en väl avvägd makroekonomisk politik baserad på sunda offentliga finanser.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error