1887

Ekonomiska utsikter i Norden 2007

Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 2006

image of Ekonomiska utsikter i Norden 2007

Ekonomiska utsikter i Norden år 2007 är den nordiska konjunkturgruppens redogörelse för den ekonomiska situationen i de nordiska länderna hösten 2006. Rapporten innehåller i likhet med tidigare års rapporter dels ett särskilt kapitel med en översikt över den ekonomiska situationen i de nordiska länderna samt kapitel om situationen i varje enskilt nordiskt land.

Swedish

.

Island

Den ekonomiska politikens främsta mål är att bibehålla makroekonomisk stabilitet och därmed skapa sunda förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Regeringens riktning angående finans- och penningpolitiken har siktat på att uppnå denna huvudmålsättning utan att begränsa näringslivets svängrum för konkurrensmässiga ekonomiska aktiviteter. Kraftig ekonomisk tillväxt har kännetecknat utvecklingen de sista åren. Detta är ett resultat av den aktuella ekonomiska politiken som har inneburit att begränsa statens påverkan på ekonomin med införandet av privatisering, ökat liberalisering och sänkning av skatter för företag och hushåll.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error