1887

Ekonomiska utsikter i Norden 2007

Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 2006

image of Ekonomiska utsikter i Norden 2007

Ekonomiska utsikter i Norden år 2007 är den nordiska konjunkturgruppens redogörelse för den ekonomiska situationen i de nordiska länderna hösten 2006. Rapporten innehåller i likhet med tidigare års rapporter dels ett särskilt kapitel med en översikt över den ekonomiska situationen i de nordiska länderna samt kapitel om situationen i varje enskilt nordiskt land.

Swedish

.

Finland

Det viktigaste målet för regeringens ekonomiska politik är ökad sysselsättning bland annat för att kunna stå emot det utgiftstryck på den offentliga ekonomin som beror på befolkningens stigande medelålder. Regeringens budgetar har stött den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen genom skatteåtgärder, anslagsökningar som förbättrar förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och strukturella reformer. Sysselsättningen fortsätter att öka i år och nästa år, om än långsammare än i fjol, så målet att under regeringsperioden skapa 100 000 arbetsplatser uppnås inte riktigt.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error