1887

Vilja till forskning?

Rapport från Högnivågruppen för översyn av det nordiska forskningssamarbetet

image of Vilja till forskning?

Ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U) beslutade under våren 2011 att genomföra en översyn av det nordiska forskningssamarbetet med fokus på forskningssamarbetets framtida ambitioner, effektivitet och inriktning. Översynen har genomförts av en extern högnivågrupp. Denna rapport redovisar högnivågruppens arbete. Rapporten tar utgångspunkt i de nya utmaningar som växt fram under det senaste decenniet. Globaliseringen har inneburit att forskning, innovation och kunskapspolitik blir allt mer centrala politikområden för en bibehållen och ökad konkurrenskraft. Utveckling av det europeiska forskningssamarbetet har bl.a. inneburit att ramprogrammen blivit en allt större och viktigare forskningsfinansiär för de nordiska länderna. Baserat på en analys av styrkor och svagheter i det nuvarande nordiska forskningssamarbetet lämnas konkreta och praktiska förslag som syftar till att bidra till att skapa ett ökat mervärde för de nordiska länderna. Rapporten föreslår insatser på fyra områden: (1) Samspelet mellan forskning och innovation, (2) Samspelet mellan det nordiska samarbetet och EU, (3) Forskarmobilitet och (4) Forskningsinfrastruktur.

Swedish

.

Nordiskt forskningssamarbete: några kännetecken och mönster

Det nordiska forskningssamarbetet har sin bas i de investeringar som de enskilda nordiska länderna gör i forskning och innovation och i de resultat och den genomslagskraft (uttryckt i publiceringar i internationella tidskrifter och citeringar) som dessa investeringar resulterar i.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error