1887

Vapaaehtoistyö Pohjoismaissa – uuden ajan yhteenkuuluvuutta

image of Vapaaehtoistyö Pohjoismaissa – uuden ajan yhteenkuuluvuutta

Available online: https://pub.norden.org/nord2020-029/ Abstract [fi]: Vapaaehtoistyö on sellaisenaan tärkeää, mutta se luo myös yhteenkuuluvuutta ja tarjoaa yhteiskunnalle muita tärkeitä resursseja. Pohjoismaissa vapaaehtoistyö on myös ollut keskeinen osa demokraattista keskustelua ja poliittista osallistamista. Raportissa tuodaan esiin pohjoismaisen vapaaehtoistyön vakaus. Pinnan alla tapahtuu kuitenkin rakenteellisia muutoksia, jotka viittaavat siihen, että vapaaehtoistyö ja järjestöelämä ovat löytämässä itselleen uuden roolin.

Finnish Icelandic, English, Swedish

.

Ajankäyttö

Tähän mennessä olemme tarkastelleet sitä, kuinka moni on tehnyt vapaaehtoistyötä vähintään kerran kuluneen vuoden aikana (kyselyn ajankohtana). Näin saadaan tietoa vapaaehtoisten määrästä Pohjoismaissa muihin maihin verrattuna mutta ei vastausta todellisen vapaaehtoistyön määrään. Sitä varten vapaaehtoistyöhön käytettyjä tunteja on tarkasteltava lähemmin.

Finnish English, Icelandic, Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error