1887

Vapaaehtoistyö Pohjoismaissa – uuden ajan yhteenkuuluvuutta

image of Vapaaehtoistyö Pohjoismaissa – uuden ajan yhteenkuuluvuutta

Available online: https://pub.norden.org/nord2020-029/ Abstract [fi]: Vapaaehtoistyö on sellaisenaan tärkeää, mutta se luo myös yhteenkuuluvuutta ja tarjoaa yhteiskunnalle muita tärkeitä resursseja. Pohjoismaissa vapaaehtoistyö on myös ollut keskeinen osa demokraattista keskustelua ja poliittista osallistamista. Raportissa tuodaan esiin pohjoismaisen vapaaehtoistyön vakaus. Pinnan alla tapahtuu kuitenkin rakenteellisia muutoksia, jotka viittaavat siihen, että vapaaehtoistyö ja järjestöelämä ovat löytämässä itselleen uuden roolin.

Finnish Icelandic, English, Swedish

.

Historia

Pohjoismainen vapaaehtoistyö perustuu Pohjoismaissa suuren merkityksen saaneisiin kansanliikkeisiin. Kansanliikkeitä on ollut kaikissa maissa, mutta ne ovat kehittyneet osittain eri tavoin. Uskonnollinen herätysliike levisi monilla seuduilla 1800-luvulla. Sen jatkumona oli sosiaalinen ja poliittinen osallistuminen. Työväenliike, maanviljelijäliike, raittiusliike ja herätysliikkeet yms. vahvistivat työväenluokan itseluottamusta teollistumisen alkuvaiheessa. Liikkeet muuttuivat 1900-luvulla yhä enemmän virallisiksi järjestöiksi, usein sekä paikallisella, piiri- ja aluetasolla että kansallisella tasolla. Nämä järjestöt olivat monella tavoin pohjoismaisen demokratisoitumisprosessin ydintä, samoin kuin kansakuntien rakentaminen Pohjoismaissa.

Finnish Icelandic, English, Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error