1887

Vapaaehtoistyö Pohjoismaissa – uuden ajan yhteenkuuluvuutta

image of Vapaaehtoistyö Pohjoismaissa – uuden ajan yhteenkuuluvuutta

Available online: https://pub.norden.org/nord2020-029/ Abstract [fi]: Vapaaehtoistyö on sellaisenaan tärkeää, mutta se luo myös yhteenkuuluvuutta ja tarjoaa yhteiskunnalle muita tärkeitä resursseja. Pohjoismaissa vapaaehtoistyö on myös ollut keskeinen osa demokraattista keskustelua ja poliittista osallistamista. Raportissa tuodaan esiin pohjoismaisen vapaaehtoistyön vakaus. Pinnan alla tapahtuu kuitenkin rakenteellisia muutoksia, jotka viittaavat siihen, että vapaaehtoistyö ja järjestöelämä ovat löytämässä itselleen uuden roolin.

Finnish Icelandic, English, Swedish

.

Vapaaehtoistyö aloittain

Vapaaehtoistyötä tehdään laajasti eri aloilla. Monet erityyppiset organisaatiot järjestävät monenlaista toimintaa. Jotkut niistä ovat suuria avustusjärjestöjä, kuten Punainen Risti, toiset taas ovat paikallisia urheiluyhdistyksiä, kuoroja ja amatööriteattereita. Eri vapaaehtoistyöjärjestöt on syytä erotella toisistaan, jotta saadaan tarkempi kuva niissä tehtävästä työstä. Kaavio 2 kuvaa vapaaehtoistyön jakautumista aloittain. Jako perustuu Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa tehtyihin tutkimuksiin (Suomi ja Islanti eivät ole mukana, koska niistä ei ole saatavilla vertailukelpoista tietoa).

Finnish English, Icelandic, Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error