1887

Vapaaehtoistyö Pohjoismaissa – uuden ajan yhteenkuuluvuutta

image of Vapaaehtoistyö Pohjoismaissa – uuden ajan yhteenkuuluvuutta

Available online: https://pub.norden.org/nord2020-029/ Abstract [fi]: Vapaaehtoistyö on sellaisenaan tärkeää, mutta se luo myös yhteenkuuluvuutta ja tarjoaa yhteiskunnalle muita tärkeitä resursseja. Pohjoismaissa vapaaehtoistyö on myös ollut keskeinen osa demokraattista keskustelua ja poliittista osallistamista. Raportissa tuodaan esiin pohjoismaisen vapaaehtoistyön vakaus. Pinnan alla tapahtuu kuitenkin rakenteellisia muutoksia, jotka viittaavat siihen, että vapaaehtoistyö ja järjestöelämä ovat löytämässä itselleen uuden roolin.

Finnish Icelandic, English, Swedish

.

Vapaaehtoistyön taloudellinen arvo

Ruotsissa vapaaehtoistyön arvoksi arvioitiin 131 miljardia Ruotsin kruunua vuonna 2014. Se vastaa 3,3 prosenttia BKT:stä. Norjassa vastaava arvo oli 75 miljardia Norjan kruunua vuonna 2017. Tanskassa palkattoman vapaaehtoistyön on laskettu vastaavan 2,7 prosenttia BKT:stä (2013). Sektorin todellista taloudellista arvoa kuvaa se, että vapaaehtoistyön osuus on Ruotsissa arvioitu hieman suuremmaksi kuin vähittäiskaupan, joka oli 3,27 prosenttia BKT:stä. Koska muissa Pohjoismaissa vapaaehtoisia on suurin piirtein yhtä paljon, tilanne lienee niissä samanlainen. Palkattoman työn taloudellinen arvo on huomattava ja se tuo merkittävästi lisäarvoa pohjoismaisiin yhteiskuntiin.

Finnish Icelandic, Swedish, English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error