1887

Sjálfboðavinna á Norðurlöndum – samstaða á nýjum tímum

image of Sjálfboðavinna á Norðurlöndum – samstaða á nýjum tímum

Available online: https://pub.norden.org/nord2020-030/ Abstract [is]: Sjálfboðavinna hefur mikið gildi sem slík, en hún stuðlar einnig að samstöðu og eflir aðrar mikilvægar stoðir samfélagsins. Á Norðurlöndum hefur sjálfboðavinna jafnframt verið fastur þáttur í lýðræðislegri umræðu og mikilvæg leið til að láta stjórnmálaumræðu ná til allra þjóðfélagshópa. Í skýrslunni kemur fram að sjálfboðavinna á Norðurlöndum einkennist af miklum stöðugleika. Undir yfirborðinu eiga sér þó stað breytingar á uppbyggingu starfsins sem benda til þess að sjálfboðavinna og starfsemi almannasamtaka leiti um þessar mundir í nýjan farveg.

Icelandic Swedish, English, Finnish

.

Sjálfboðavinna eftir starfssviðum

Sjálfboðavinna er víðfeðmur og margbreytilegur vettvangur. Starfsemi af þessu tagi er í höndum ýmissa félaga, allt frá stórum hjálparsamtökum á borð við Rauða krossinn yfir til íþróttaliða, kóra og áhugaleikhópa í einstökum byggðarlögum. Til að skerpa myndina er því nauðsynlegt að greina fyrir hvaða tegundir almannasamtaka sjálfboðaliðarnir vinna. Á mynd 2 er sjálfboðavinnu skipt eftir starfssviðum á grundvelli kannana sem gerðar hafa verið í Danmörku, Noregi og Svíþjóð (Finnlandi og Íslandi er sleppt sökum þess að fyllilega sambærilegar upplýsingar frá þeim löndum liggja ekki fyrir).

Icelandic English, Finnish, Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error