1887

Kunskapstriangeln i Norden

Kartläggning av strategier och genomförda aktiviteter

image of Kunskapstriangeln i Norden

Denna rapport är framtagen inför en konferens 22-24 augusti 2011 i Åbo, där samtliga nyckelaktörer inom det nordiska samarbetet på MR-Us/ÄK-Us område deltagit för att utbyta kunskap och vidareutveckla det nordiska samarbetet inom utbildning, forskning och innovation. Temat på konferensen var kunskapstriangeln, vilken handlar om interaktionen mellan utbildning, forskning och innovation, och baseras på tilltron att nyttan av de satsningar som görs på vart och ett av områdena utbildning, forskning och innovation blir högre om de samspelar med satsningarna på de övriga två områdena. I denna rapport görs en jämförande beskrivning av insatser som görs i de nordiska länderna inom utbildning, forskning och innovation, i en anda av kunskapstriangeln. Rapporten syftar till att vara ett underlag för erfarenhetsutbyte och att sprida goda exempel för hur man kan arbeta med insatser inom dessa områden för att uppnå en välfungerande kunskapstriangel.

Swedish

.

English Summary (in English)

The Nordic Council of Ministers has undertaken an investigation of activities and strategies with reference to the concept of the knowledge triangle. The work has been commissioned to Technopolis Group. Through document studies, desk research and a number of telephone and face-toface interviews with governmental representatives in the five Nordic countries, activities and strategies have been identified and described. A comparison between the Nordic countries concludes the study. In total, eighteen people have been interviewed; a handful of additional contacts have also been taken. The study has been conducted between April and June 2011 by Göran Melin (project manager) and Linda Blomkvist. Lars Geschwind has supported the team with internal quality review.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error