1887

Frivilligarbete i Norden – sammanhållning i en ny tid

image of Frivilligarbete i Norden – sammanhållning i en ny tid

Available online: https://pub.norden.org/nord2020-028/ Abstract [sv]: Frivilligt arbete fyller många människors liv med mening. Det skapar också sammanhållning och andra viktiga resurser för samhället. I Norden har det också varit en viktig kanal för demokratisk diskussion. Kort sagt är frivilligarbetet ett viktigt fundament i ett gott samhälle. Norden har varit ett av de mest organiserade områdena i världen, och en region där frivilligarbetet haft stor omfattning. Denna rapport undersöker frivilligarbetet i Norden. Det handlar om att se om dess roll i de nordiska samhällena håller på att förändras och vad det i så fall medför. I korta ordalag pekar rapporten på att det finns en stabilitet i frivilligarbetet i Norden. Samtidigt pågår det förändringar under ytan som pekar mot att frivilligarbetet, och organisationslandskapet i stort, tar sig nya former. Detta skapar möjligheter men ställer också samhällena inför vissa viktiga utmaningar.

Swedish English, Icelandic, Finnish

.

Det frivilliga arbetets ekonomiska värde

I Sverige uppskattades värdet av det frivilliga arbetet till 131 miljarder svenska kronor 2014. Det motsvarar 3,3 procent av BNP. I Norge motsvarade värdet av det frivilliga arbetet 75 miljarder norska kronor 2017. I Danmark har värdet av det frivilliga oavlönade arbetet beräknats till att motsvara 2,7 procent av den samlade BNP (2013). En illustration på hur mycket detta verkligen är, är att bidraget från det frivilliga arbetet i Sverige har uppskattats som något större än detaljhandeln, som utgjorde 3,27 procent av BNP. Eftersom det är ungefär lika många som arbetar frivilligt även i de andra nordiska länderna, gäller troligtvis detsamma där. Det ekonomiska värdet av den insats folk lägger ner utan lön är betydlig och utgör ett viktigt bidrag till mervärdet i de nordiska samhällena.

Swedish English, Finnish, Icelandic

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error