1887

Frivilligarbete i Norden – sammanhållning i en ny tid

image of Frivilligarbete i Norden – sammanhållning i en ny tid

Available online: https://pub.norden.org/nord2020-028/ Abstract [sv]: Frivilligt arbete fyller många människors liv med mening. Det skapar också sammanhållning och andra viktiga resurser för samhället. I Norden har det också varit en viktig kanal för demokratisk diskussion. Kort sagt är frivilligarbetet ett viktigt fundament i ett gott samhälle. Norden har varit ett av de mest organiserade områdena i världen, och en region där frivilligarbetet haft stor omfattning. Denna rapport undersöker frivilligarbetet i Norden. Det handlar om att se om dess roll i de nordiska samhällena håller på att förändras och vad det i så fall medför. I korta ordalag pekar rapporten på att det finns en stabilitet i frivilligarbetet i Norden. Samtidigt pågår det förändringar under ytan som pekar mot att frivilligarbetet, och organisationslandskapet i stort, tar sig nya former. Detta skapar möjligheter men ställer också samhällena inför vissa viktiga utmaningar.

Swedish English, Icelandic, Finnish

.
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error