1887

Aktivera natur och kulturarv

För hållbar utveckling och tillväxt

image of Aktivera natur och kulturarv

Hur kan natur och kulturarv aktiveras för hållbar utveckling och till-växt? Vilka är möjligheterna respektive utmaningarna? Vilka perspektiv, strategier och metoder används i detta arbete och går det att identifiera särskilda framgångsfaktorer? Detta är exempel på frågor som har diskuterats i det nordiska samverkansprojektet Natur och kulturarv som en resurs för hållbar utveckling och tillväxt. Resultat från projektet presenteras i denna rapport. Genom att förmedla erfarenheter och ge rekommendationer och förslag till fortsatt arbete vill projektet förbättra förutsättningarna för att naturens och kulturarvets potential som utvecklingskraft ska tas tillvara. Rapporten riktar sig till myndigheter och organisationer som praktiskt, akademiskt eller politiskt arbetar med kulturarv och natur samt regional utveckling och tillväxt.

Swedish

.

Natur- och kulturarvsturism

Resor för människor samman och ökar kunskapen och förståelsen om skilda kulturer och livsvillkor. Turism är en växande bransch såväl globalt som i Norden. World Tourism Organisation (UNWTO) förutspår en global tillväxt av det internationella resandet med ca 60 % fram till 2020 (Tillväxtverket 2010). Natur och kulturarv utgör här en central resurs. Detta erkännande ligger i de nordiska ländernas turiststrategier och är manifesterat i nationella så väl som internationella marknadsundersökningar. Detta innebär också stora utmaningar, bland annat kopplat till ökande tryck på natur och kulturarv på destinationer, krav på hållbara transporter för att minska klimatpåverkan och stimulera till ett miljövänligt utbud av varor och tjänster.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error