1887

Aktivera natur och kulturarv

För hållbar utveckling och tillväxt

image of Aktivera natur och kulturarv

Hur kan natur och kulturarv aktiveras för hållbar utveckling och till-växt? Vilka är möjligheterna respektive utmaningarna? Vilka perspektiv, strategier och metoder används i detta arbete och går det att identifiera särskilda framgångsfaktorer? Detta är exempel på frågor som har diskuterats i det nordiska samverkansprojektet Natur och kulturarv som en resurs för hållbar utveckling och tillväxt. Resultat från projektet presenteras i denna rapport. Genom att förmedla erfarenheter och ge rekommendationer och förslag till fortsatt arbete vill projektet förbättra förutsättningarna för att naturens och kulturarvets potential som utvecklingskraft ska tas tillvara. Rapporten riktar sig till myndigheter och organisationer som praktiskt, akademiskt eller politiskt arbetar med kulturarv och natur samt regional utveckling och tillväxt.

Swedish

.

God livsmiljö

Både byer, landsbyer og det åbne land rummer natur- og kulturarv. Ofte bor og færdes mennesker i og omkring væsentlig natur og kulturarv – uden at være klar over det. Vi ved fra Kulturarvsstyrelsens og Realdanias undersøgelse fra 2005 Kulturarv en væsentlig ressource for kommunernes udvikling, at såvel virksomheder som borgerne lægger vægt på at bosætte sig i områder, der rummer væsentlig kulturarv. Det gør de fordi kulturarven bidrager til den lokale identitet og medvirker til at give individet et forbedret livsmiljø med den betydning, det har for livskvaliteten. Det handler om at forstå det sted man bor, om at kunne aflæse natur- och kulturhistorien i omgivelserne og opbygge veneration for den lokale natur- och kulturarv.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error