1887

Aktivera natur och kulturarv

För hållbar utveckling och tillväxt

image of Aktivera natur och kulturarv

Hur kan natur och kulturarv aktiveras för hållbar utveckling och till-växt? Vilka är möjligheterna respektive utmaningarna? Vilka perspektiv, strategier och metoder används i detta arbete och går det att identifiera särskilda framgångsfaktorer? Detta är exempel på frågor som har diskuterats i det nordiska samverkansprojektet Natur och kulturarv som en resurs för hållbar utveckling och tillväxt. Resultat från projektet presenteras i denna rapport. Genom att förmedla erfarenheter och ge rekommendationer och förslag till fortsatt arbete vill projektet förbättra förutsättningarna för att naturens och kulturarvets potential som utvecklingskraft ska tas tillvara. Rapporten riktar sig till myndigheter och organisationer som praktiskt, akademiskt eller politiskt arbetar med kulturarv och natur samt regional utveckling och tillväxt.

Swedish

.

Förslag till fortsatt nordiskt samarbete

Några av de resultat, erfarenheter, identifierade behov och förslag till åtgärder som framkommit genom detta projekt föreslås vara utgångspunkter och testas i ett fortsatt nordiskt samarbete. Här presenteras några idéer och ramar för detta som sedan behöver fördjupas, konkretiseras och förankras. De kan bland annat vara underlag för att ta fram nya projektansökningar till Nordiska ministerrådet.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error