1887

Aktivera natur och kulturarv

För hållbar utveckling och tillväxt

image of Aktivera natur och kulturarv

Hur kan natur och kulturarv aktiveras för hållbar utveckling och till-växt? Vilka är möjligheterna respektive utmaningarna? Vilka perspektiv, strategier och metoder används i detta arbete och går det att identifiera särskilda framgångsfaktorer? Detta är exempel på frågor som har diskuterats i det nordiska samverkansprojektet Natur och kulturarv som en resurs för hållbar utveckling och tillväxt. Resultat från projektet presenteras i denna rapport. Genom att förmedla erfarenheter och ge rekommendationer och förslag till fortsatt arbete vill projektet förbättra förutsättningarna för att naturens och kulturarvets potential som utvecklingskraft ska tas tillvara. Rapporten riktar sig till myndigheter och organisationer som praktiskt, akademiskt eller politiskt arbetar med kulturarv och natur samt regional utveckling och tillväxt.

Swedish

.

Förord

Det är först när natur- och kulturvärden blivit förmedlade, gjorts förståeliga och bragd i samspel med människor som de får sina betydelser och mening. Genom att bruka natur och kulturarv som resurser för hållbar utveckling och tillväxt kan värden göras tillgängliga och bli en angelägenhet för fler människor. Det kan bidra till bättre måluppfyllelse för kultur-, miljö-, näring och friluftspolitik och andra politikområden. Det är uppenbart att arbetet med natur och kulturarv som komponenter för utveckling och tillväxt i högsta grad är en gemensam angelägenhet för många aktörer För att integrera natur och kulturarv i utvecklings- och tillväxtprocesser är det därför centralt att frågorna kopplas till politiska beslutsprocesser.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error